Градска општа болница 8ми Септември
„Мисијата на Градската општа болница „8-ми Септември“ е да обезбедува секундарна и терцијарна медицинска грижа во третманот на пациентите преку давање првокласна, ефикасна и рентабилна услуга на најдобро можно професионално ниво за градот Скопје и Република Северна Македонија“

За Нас

Градската општа болница „8-ми Септември“ е изградена во почетокот на 1970 година како голема регионална воена болница за поранешната Армија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Повеќе

Мисија и цели

Мисијата на Градската општа болница „8-ми Септември“ е да обезбедува секундарна и терцијарна медицинска грижа во третманот на пациентите преку давање првокласна, ефикасна и рентабилна услуга на најдобро можно професионално ниво за градот Скопје и Република Северна Македонија.

Повеќе