Раководител: м-р д-р Антонио Антовски
специјалист интернист  
субспецијалист кардиолог
Email: antonio_antovski@yahoo.com

Antonio Antovski


Главна сестра: ДМС Гордана Илијоска

Gordana Ilijoska


[su_accordion]
[su_spoiler title=”МЕДИЦИНСКИ  ПЕРСОНАЛ:” open=”no” style=”fancy” ]
д-р Јовевска Снежана
д-р Петковиќ Наташа
Д-р Котевска Марија
д-р Ристовски Владимир
д-р Маркоски Раде
д-р Симоновски Кочо
д-р Ал Барагони Самир
д-р Јовановски Златко
д-р Стојаноска Бисерка
д-р Лазаровска Кристина
д-р Ристеска Ива
д-р Кралевска Викторија
д-р Гулевска Александра
д-р Тагасовски Игор
ДМС Илијоска Гордана
МС Михајлова Виолета
МС Љазим Вилдан
МС Неџипи Нухи
МС Петрушевска Сузана
МС Митевска Валентина
МС Андоновска Сузана
МС Ацева Гордана
ДМС Чочоска Виолета
МС Марчевска Весна
МС Станчевска Весна
МС Шунтарова Антина
Болничар Смаилагич Мунирка
Хигиеничар Пеова Зорка
Хигиеничар Досева Биљана

[/su_spoiler][/su_accordion]


Кардиоваскуларниот центар во „ГОБ 8ми Септември” на површина од 1300 квадратни метри, 600 метри хоспитален дел со капацитет од 31 кревети и 700 квадратни метри дијагностички и интервентни простории, е модерен центар конципиран во согласност со стандардите на современата медицина. Пациентите се лекуваат по современи протоколи од страна  на тим на 23 искусни кардиоваскуларни специјалисти. Во три амбуланти, две ехо лаборатории, лабораторија за стрес тест, лабораторија за ергоспирометрија, лабораторија за холтер, дневна болница, сала за срцева катетеризација, сала за вградување на срцеви пејсмејкери на дневна основа се згрижуваат во просек 200 пациенти.

Во центарот се спроведуваат мерки за превенција и рано откривање на кардиоваскуларните заболувања.

Тим на неинвазивни и инвазивни кардиолози  реализира сеопфатни проверки на состојбата на кардиоваскуларниот систем на пациентите:

[su_accordion]
[su_spoiler title=”НЕИНВАЗИВНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРОЦЕДУРИ” open=”no” style=”fancy” ]

НЕИНВАЗИВНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРОЦЕДУРИ

• Трансторакална ехокардиографија
• Стрес ехокардиографија
• Трансезофагеална ехокардиографија
• 24 часовен холтер на крвниот притисок (АБП)
• 24-72 часовен холтер на срцевата работа
• Колор доплер на крвните садови
• Коронарен стрес тест (Ергометрија)
• Ергоспирометрија
• Комјутерска томограгија на срцето
• Компјутерска томограгија на крвните садови

[/su_spoiler][/su_accordion]

[su_accordion]

[su_spoiler title=”ИНВАЗИВНИ ПРОЦЕДУРИ” open=”no” style=”fancy” ]

ИНВАЗИВНИ ПРОЦЕДУРИ

• Срцева катетеризација
• Коронарографија
• Перкутани коронарни интервенции(балон дилатација и/или поставување на стент)
• Перкутани балон валвулопластики
• Биопсија на срцевиот мускул
• Ангиографии

[/su_spoiler][/su_accordion]

[su_accordion]

[su_spoiler title=”ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЈА” open=”no” style=”fancy” ]

ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЈА

• вградување на пејсмејкер
• вградување на дефибрилатор
• кардиоверзија

[/su_spoiler][/su_accordion]