Раководител: д-р Танер Хасан
спец. по интерна медицина и субспец. по ендокринологија

др. Хасан Танер спец. по интерна медицина и субспец

 


Интензивно лекување и ургентна интерна медицина
Раководител: Д-р Снежана Јовевска, специјалист интернист
 

 


Раководител    д-р. Снежана Јовевска  лекар специјалист интернист.

Главна  медицинска сестра  ДМС Силвана Ѓурчиновска

Лекарски кадар:

д-р. Ирена Гиговска  лекар специјалист интернист

д-р. Милица Јанкулоска Смилановска  лекар специјалист интернист

д-р. Елена Нечевска  лекар специјалист интернист

д-р. Ирена Бајлозова лекар на специјализација

 

Одделението за интензивна нега  и ургентна интерна медицина располага со 22 болнички легла  од кои 10 легла  за интензивно лекување, 4 легла во коронарна единица, 7 легла за полуинтензивен  третман и еден ВИП апартман. Услуги  на одделнието: Болничко згрижување на пациенти со кардиолошка и ургентна интернистичка патологија, можност за 24 часовно  мониторирање, интензивно лекување и нега, како и подршка  на критично болни.  Можност за соодветни дијагностички иследувања во тек на престојот.


Кардиологија
Раководител: м-р д-р Антонио Антовски специјалист интернист и субспецијалист кардиолог

Antonio Antovski

Главна сестра


МЕДИЦИНСКИ  ПЕРСОНАЛ:

д-р Петковиќ Наташа

д-р Лазаревска Кристина

д-р Ристовски Влатко

д-р Стојановска Бисера

д-р Ал Барагони Самир

д-р Марковски Раде

д-р Златко Јовановски

д-р Александра Гулевска Вучиниќ

д-р.Викторија Кралевска

МС Михајлова  Виолета

МС Љазим Вилдан

МС Неџипи Нухи

МС Петрушевска Сузана

МС Митевска Валентина

МС Андоновска Сузана

МС Ацева Гордана

ДМС Чочоска Виолета

Болничар Смаилагич Мунирка

Хигиеничар Пеова Зорка

Хигиеничар Досева Биљана

ОРГАНИЗАЦИЈА  НА  РАБОТА

Стационарниот дел располага со 31 болнички легла, организирани во еднокреветни, двокреветни, трокреветни и шестокреветни соби.

Во развојот на одделението се планира и опремување на полуинтензивна единица во блиска иднина. Во одделението се згрижуваат пациенти со:

Дијагностичкиот дел е организиран во:

 • лабораторија за ехокардиографија (трансторакална) (планирани се доктори за едукација за трансезофагеална ехокардиографија и стрес ехокардиографија за што е набавена потребнaта опрема)
 • лабораторија за доплер на периферни крвни садови (артерии и вени)
 • лабораторија за ергометрија (со набавка на новата опрема ќе прерасне во лабораторија за ерго-спирометрија)
 • лабораторија за холтер мониторирање (холтер на срцевата работа и холтер на крвниот притисок)
 • лабораторија за ангиографија
 • Дијагностичката дејност е организирана во прва и втора смена.


Гастроентерохепатологија
Раководител: д-р Јусуф Вејсели спец. по интерна медицина и субспец.по гастроентерохепатологија

Jusuf Vejseli

Главна сестра: ДМС Љубица Ковачевиќ

LJubica Kovachevich


ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА

Лекарски кадар:

д-р Ирена Ефтимовска-Рогач

д-р Билјана Муратовска-Жикова

д-р Дрита Бисљими Селим

д-р Дамески Љупчо

д-р Александар Георгиевски

д-р Стефан Павловски

д-р Бурим Ибрахими

Одделението за гастроентерохепатологија работи во склоп на интерните одделенија во ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември“. Располага со капацитет од 31 болнички легла за болничко лекување.

Од дијагностичките методи се работат:

 • горнодигестивна ендоскопија (вклучувајќи хемостаза на горнодигестивни крварења, биопсии и полипектомии)
 • поставување на ПЕГ сонди
 • долнодигестивна ендоскопија (вклучувајќи полипектомија, подврзување на хемороидални јазли, биопсии)
 • ехотомографија на абдомен со инвазивни дијагностички процедури водени под УЗ (биопсии на црн дроб и панкреас)
 • ЕРЦП
На одделението работат вкупно:

 • 2 субспецијалисти по гастроентерохепатологија
 • 6 специјалисти по интерна медицина
 • 4 сменски  медицински техничари
 • 4 медицински техничари на ендоскопски кабинети
 • 1 мед.техничар на ехотомографија

Работата на Одделението за Гастроентерохепатологија се изведува во рамките на:

 1. Амбулантско лекување
 2. Стационарно лекување
 3. Кабинет за ехотомографија на абдомен
 4. Кабинет за горнодигестивна ендоскопија
 5. Кабинет за долнодигестивна ендоскопија
 6. Кабинет за ЕРЦП
 7. Кабинет за интравентни дијагностички процедури водени под УЗ

Според планот за развој на одделението, се планира отворање и ставање во функција на соба за полуинтензивна нега каде би работеле 5 сестри со високо образование, и пополнување со вкупно 5 сменски медицински техничари. За ендоскопските процедури се планира обука на 8 медицински техничари од кои 6 за ЕРЦП. Во план е набавка на апаратура потребна за трансезофагеално ехо.


Пулмологија и алергологија
спец.по интерна медицина и
субспец.по пулмологија и алергологија
 

Nade Kochovska Kamchevska

Главна сестра : ДМТ Виолета Атанасовска

ДМТ Виолета Атанасовска (Пулмологија)


Услуги на одделение: Работата на Одделението за пулмологија и алергологија, се изведува во рамките на:

 1. Амбулантско лечење
 2. Стационарно лечење
 3. Кабинет за бронхоскопија
 4. Кабинет за спирометрија, гасни анализи, алерголошки тестирања

Амбулантското лечење се изведува во рамките на

 1. Кабинет за пулмологија и алергологија

Во рамките на амбулантското лекување годишно се прегледуваат 5000- 6000 специјалиситчки прегледи Стационарното лекување во рамките на одделот за пулмологија и алергологија располага со 6 соби со вкупно 21 болнички кревети и се наоѓа на петтиот (5) кат од градска општа болница. На одделението годишно се хоспитализираат околу 700 пациенти со просек на лежење 8-10 дена. Искористеноста на постелната мрежа изнесува 80-85%.

За реализација на активностите на Одделението за пулмологија и алергологија задолжени се:

 1. Раководител на Одд. за пулмологија и алергологија: Д-р Наде Кочовска Камчевска, специјалист по интерна медицина, супспецијалист по пулмологија и алергологија
 2. Доктори на одделение: д-р. мед. сци. Јане Бушев, Д-р. Снежана Смилеска, Д-р. Марјан Балоски, Д-р. Даниела Буклиоска Илиевска, Д-р. Божидар Попоски и Д-р. Ива Сајковска специјалисти по интерна медицина, д-р Ванче Трајковска.
 3. Главна медицинска сестра на одделение: Виолета Атанососка, дипл. Мед. Сестра, специјалист
 4. Медицинска сестра на амбуланти: Анета Пауновиќ Никчевска, мед. сестра

Во изминатиот период благодарение на тимската работа на целокупниот персонал од одделението како и соработката со останатите интернистички гранки во можност сме да обезбедиме современа дијагностика и третман на поширока палета на пулмолошки заболувања.


Ендокринологија дијабетес и метаболични нарушувања
Раководител: д-р Танер Хасан спец. по интерна медицина и субспец. по ендокринологија

др. Хасан Танер спец. по интерна медицина и субспец

Главна сестра: ДМС Татјана Цветковска

ДМТ Татјана Цветковска (Ендокринологија)


Лекарски кадар:

д-р Даниела Донева

д-р  Наташа Недеска Минова

д-р Ивана Мицковски

д-р Радмила Милошеска

д-р Магдалена Симеонова

 

Услуги на одделение: дијагностицирање и лекување на ендокринолошка патологија, како и едукација на пациенти и советување на семејство за менување на животниот стил и самоконтрола на заболувањето.

Амбулантни услуги

 • преглед од интернист – ендокринолог
 • комплетна дијагностика и лекување на шеќерната болест (инсулин зависна и инсулин независна) вклучително прв преглед на болните со дијабетес со одредување на современа терапија и препораки за промена на животниот стил, како и контролни прегледи и рано откривање, превенција и лекување на компликациите од дијабетот. Можни се периодични систематски прегледи со вклучување на тим од стручни лица од другите области на медицината што дава предност на кабинетот. Исто се даваат услуги со терапија кај компликациите од дијабетот, особено полинеуропатиите како една од потешките компликации

 

 • дијагностика и лекување на:
  • Хипофиза
  • Тироидна жлезда
  • Паратироидни жлезди
  • Надбубрежна жлезда
  • Полни жлезди (јајници и тестиси)

 


Хемодијализа со Нефрологија
Раководител: д-р супспец. Наташа Ефтимовска-Отовиќ
спец. По интерна медицина

Главна сестра: ДМС. Кети Целакоска

Keti Celakoska


Лекарски кадар:

д-р Елизабета Попоска,

д-р Бојана Поповска,

д-р Елена Цветиновска,

д-р Оливер Ристевски

Сестри: 16 сестри распоредени на работа во дијализниот центар и дневната болница

Услуги на одделение:

 • Хроничен хемодијализен програм за 80 пациенти.
 • Хронична хемодијализља за пациенти од други дијализни центри кои се на хоспитално лекување во ГОБ 8-ми Септември од различна етиологија.
 • Акутна хемодијализа кај пациенти со новооткриена терминлна ХББ кај кои постои индикација за ургетна дијализа
 • Дневна болница за лекување на пациенти со ХББ кои развиле ренална анемија
 • Во најскора индина отварење на нефролошко одделение со 8 кревети во склоп на интерното одделение
Амбулантски услуги:

 • Амбулантско следење на пациенти со хронична бубрежна болест
 • Амбулантско иследување на пациенти со нефролошки заболувања
 • Ехотомографија на урогенитален тракт, во иднина со Доплер на ренални артерии