Болницата ГОБ„8.Септември” е лидер во болничкото лекување во земјава за 2013 година. Ова го покажал годишниот извештај за хоспитално лекуваните лица во земјава, подготвен од Фондот за здравствено осигурување на Македонија во кој што биле опфатени 59 здравствени установи од кои 5 приватни.

”8-ми Септември ” прогласена за болница на годината