Можете да не контактирате

Грешка при праќање на пораката

Благодарам! Вашата порака е пратена. Наскоро ќе ве контактираме.

Заборавивте да внесете име.
Заборавивте да внесете е-маил.
Заборавивте да ја внесете вашата порака.

Адреса: ул,,Париска'' бб, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Телефон: +389 2 3087400
Факс: +389 2 3072125
E-mail: office@bolnica.org.mk