„На 13 ноември 2018 година во просториите на болницата беше промовиран Проектот IMIHO (Interconnection of Military Hospitals), кој е воспоставен во рамките на SEDM (Southeastern Europe Defense Ministerial) процесот. Проектот овозможува размена на медицински информации помеѓу воените болници или медицински установи кои нудат медицинска заштита за воен персонал…

poveke