Email: patologija@bolnica.org.mk

раководител: спец. д-р Зоран Караташев спец по патологија

главен медицински техничар: Мирче Јакимовски – хистолаборант


Услуги: дијагностика на биоптичен и оперативен материјал од хируршките и интерните одделенија при ГОБ како и цитолошка анализа на течности, ексудати, трансудати и др. исто така одделението е оспособено и за цитолошка анализа на гинеколошки размаски по Папаниколау. По потреба и налог од клиничарите се вршат и клинички обдукции на починати болни.

Лекарски Кадар:

д-р Билјана Новеска-Петровска

д-р Леарта Велиу 

д-р Владимир Стојковски

Три години наназад во соработка со одделение за радиологија, рутински се работат корбиопсија на дојка, како и тенкоиглени биопсии на тироидна жлезда во соработка со ендокринологија.