email: oftalmologija@bolnica.org.mk

Раководител: Др.Драган Андоновски спец.по офталмологија

Главна сестра: ДМС Борика Јанкулова


Услуги на одделение: Специјалистичко – консултативни прегледи и дијагностика Дијагностички методи: испитување на очно дно, скијаскопија, рефракција, жaвал, визус, ленсиметар, моторика квалитативни и квантитативни, ланкастер, биомикроскоп, тонометрија (контактна и неконтактна), испитување на колорен вид, автокераторефрактометар, преглед со фундус камера и флуоресцинска ангиографија.

Лекарски кадар:

д-р Галина Димитрова

д-р Дејан Шекеринов спец .по офталмологија

д-р Оливера Лазаровска спец.по офталмологија

д-р Драган Андоновски 

д-р Софија Милановска-Јордановска

д-р Ана Ѓорѓиовска

 • Во јуни 2015 година Д-р Трпеноски Наумче  ја одбрани својата магистерска теза со наслов „Компаративна анализа на однесувањето, мотивирањето и оценувањето на перформансите кај здравствените работници во јавното и приватното здравство“, на Економскиот Факултет, Европски Универзитет Република Македонија.
 • Во септември 2015 година Д-р Андоновски Драган ја вгради 10.000-та интраокуларна леќа кај пациенти со катаракта (перде).
 • Во септемвриското издание на меѓународното офталмолошко списание со импакт фактор – Acta Ophthalmologica беше објавен труд „ Непосреден ефект на јога вежби за очи врз очниот притисок “. Трудот беше изработен од страна на Доц. Д-р Галина Димитрова и Д-р Ана Тренчева на очното одделение, а вежбите за очи беа правени под водство на учител по јога – Г-ѓа Лидија Георгиева.

Оператива:

 • блефарохалаза
 • ксанталазма
 • тумори на очни капаци
 • халазиони

Оперативни зафати на коњуктиви

 • тумори на коњуктиви
 • цисти
 • птеригиум

Оперативни зафати на преден очен сегмент

 • заболување на корнеа
 • заболување на леќа (катаракта) со имплантации

Заболување глауком Макуларна дегенерација Дијабетична ретинопатија Страбизам Повреди Оперативно згрижување на дакриоциста Конзервативно лекување:

 • лекување на очни капаци (сите видови на воспалениа), лекување на преден, среден и заден сегмент на окото.

Оперативни зафати на очни капаци