email: orl@bolnica.org.mk

Раководител: д-р Раде Филиповски  спец. по оториноларингологија

др_раде_филиповски

Главна сестра: ДМС Афрдита Јакупи


Кратки карактеристики за работата на ОРЛ службата: Оториноларинголошката служба се состои од четири единици: ОРЛ кабинет (амбуланта), аудиовестибулошки кабинет за испитување на слухот, ОРЛ одделение со капацитет од 31 болнички кревети и ОРЛ операциона сала.

На одделението има вкупно седум доктори специјалисти од Оториноларингологија:

Прим д-р. Раде Филиповски, раководител на ОРЛ одделението,

Прим д-р. Никица Атанасова,

д-р. Горан Караиванов,

д-р. Ана Тримоска- Радевска,

д-р. Васе Стојческа,

д-р. Ирена Михајловска-Шулевска,

д-р Нена Смилевска

Главен медицински техничар дипломирана  мед. сестра Афрдита Јакупи.

На одделот за Аудиовестибулогија работи дефектолог Лидија Ристовска

Амбулантата работи  во две смени  од 8-20 часот, освен во петок кога амбулантата работи во една предпладневна смена.

Покрај редовните прегледи се извршуваат и систематски прегледи. На ОРЛ одделението постои редовна 24 часовна дежурна служба.

На ОРЛ одделението се извршуваат следниве операции,  интервенции  и дијагностички методи:

Дијагностички методи:

 • Полисомнографско испитување на пореметувања на сонот,
 • Фиберназофаринголарингоскопија,
 • Ехо дијагностика на вратот,
 • Отомикроскопија

Аудиолошки центар:

 • Аудиометрија
 • Тимпанометрија
 • Отоакустични емисии
 • Видеонистагмографија
 • Калорични вестибуларни испитувања
Интервенции:

 • промивање на ушните канали со автоматско загревање на водата,
 • пункција на синуси- синусоскопија,
 • отварање на перитонзиларни апсцеси,
 • биопсија на тумори од уво, нос, епифаринкс, фаринкс и ларинкс,
 • репозиција на руптурирано тапанче и ставање на  лепенка,
 • запирање на крварење од носот,
 • одстранување на страни тела.

Операции:

 • операции на крајниците со ултразвучна метода,
 • ендоскопска хирургија на носот и синусите,
 • класична хирургија на носот и синусите,
 • ендоскопско- микроскопска хирургија на средното уво,
 • радикални операции на средното уво,
 • естетски и функционални операции на носот,
 • естетски операции на ушната школка,
 • ендоскопски- операции на гласилките,
 • хирургија на глава и врат.

Визија за понатамошен развој на ОРЛ одделението

 • развој на ендоскопско- микроскопската хирургија на увото, носот и синусите, кон граничните области (база на черепот, офталмологија со зафати на декомпресија на очното  јаболко и солзното кесе), со помош на навигационен систем
 • развој на вратната хирургија и хирургијата на лицето, заедно со хирургијата на тироидната жлезда и плунковните жлезди,
 • фонохирургијата, хирургијата на гласилките,  со употреба на микроскоп и ласерски систем и фонијатрија
 • дијагностика и хируршка терапија на слип апнеа,
 • развој на отонеуролошка дијагностик- аудитивните евоцирани потенцијали  на мозочното стебло, вестибуларни миогени евоцирани потенцијали.

Контакт ОРЛ амбуланта: Тел. 02 3087-613 ОРЛ одделение: Тел: 02 3087-614 Аудиолошки центар: Тел: : 02 3087-612

·