Email: dermatovenerologija@bolnica.org.mk

Раководител: д-р Ирена Димитровска спец. по дерматовенерологија

Irena Dimitrovska

Главна сестра: ВМС Весна Димовска

ВМС Весна Димовска - (одделение за Дерматовенерологија)

Услуги на одделение: На одделението за Дерматологија, се користат следниве услуги:

  1. Амбулантско лечење
  2. Стационарно лечење
  3. Кабинет за Флебологија- Колор- Доплер ехосонографија  на периферни крвни садови
  4. Кабинет за Дигитална Дермоскопија
  5. Кабинет за алерголошки тестирања
  6. Кабинет за терапија со ласер хирургија

Во рамките на амбулантското лекување се извршуваат околу 10 000 специјалистички прегледи, кои вклучуваат: специјалистичко- консултативна дејност, криотерапија, електродерматохирургија, дерматохирургија, влажен третман на хронични рани ( венски, артериски и дијабетични рани ) Стационарното лекување  располага со 6 соби и 26 кревети, локализирани на седмиот ( 7 ) кат на ГОБ” 8- ми Септември”. На одделението годишно се хоспитализираат околу 800 пациенти, со просек на лежење од 7 до 15 дена.

Лекарски кадар:

Раководител на одделението за Дерматовенерологија

 д-р Ирена Димитровска, специјалист по Дерматовенерологија.

Доктори на одделение:

д-р Грети Јакимовска,  спец. по дерматовенерологија

д-р Весна Трајкова, спец. по дерматовенерологија   

д-р Маја Ѓоргиевска Ристова, спец. по дерматовенерологија

д- р Ана Ристовска- Димитровска, спец. по дерматовенерологија

Главна медицинска сестра на одделение: ВМС Весна Димовска.

Медцинска сестра на амбуланти: