Email: infektivno@bolnica.org.mk

Раководител: д-р Маја Василева-Дугановска
спец. по инфективни болести

 

Главна сестра: ДМС Македонка Спасеска

Makedonka Spaseska

Услуги на одделението : 

Дијагностицирање и лекување на  пациенти со акутни и хронични инфективни болести.

Амбулантски услуги

 1. Дијагноза на инфективни болести
 2. Третман на инфективни болести
 3.  Постекспозициска антитетанична и антирабична профилакса
 4. Скрининг на вирусолошки иследувања
 5. Советување и  превенција на инфективни болести

Работата на инфективното одделение се изведува во рамките на :

 1. Амбулантско лекување
 2. Стационарно лекување
 3. Дневна болница
 4. Дијагностичка процедура -пнеумослајд
 5. Лумбална пункција
 •  Амбулантско лекување се изведува во склоп на кабинетот за инфективни болести  во кој годишно се реализираат од 7000-8000 прегледи.
 • Стационарното лекување располага со капацитет од 23 болнички кревети, 5 еднокреветни соби, 6 двокреветни и 2 трокреветни соби. Годишно се лекуваат околу 600 пациенти.

Опишаните активности ги спроведуваат:

 • 4  лекари  специјалисти по инфективни болести.
 • 6  медицински техничари во стационарниот дел.
 • 2 медицински техничари во Амбулантско-поликлиничкиот дел.

 

Лекари-инфектолози  на одделението се  :
д-р Живко Ристески

Главен медицински техничар на оддлението: Македонка Спасеска