ОПЕРАЦИИ НА РАМО ВО БОЛНИЦАТА „8 СЕПТЕМВРИ“ ВО ЖИВО БЕА ПРЕНЕСУВАНИ НА МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР КОЈ ВО СКОПЈЕ ГИ СОБРА НАЈЗВУЧНИТЕ ИМИЊА НА АРТРОСКОПСКАТА ХИРУРГИЈА ВО РЕГИОНОТ