Првпат вградено вештачко рамо со користење 3Д технологија

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Прочитај повеќе на овој линк