Прва механичка тромбектомија во болницата

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Прочитај повеќе на овој линк