Современ ангиограф

BY IN Состаноци NO COMMENTS YET

Од септември 2015 година во болницата е ставен во функција современ ангиограф. До сега се реализирани 600 коронарографии, 150 стентирања на коронарни артерии, 270 васкуларни радиолошки процедури од кои стентирања на периферни крвни садови и каротиди, емболизации на тумори на хепар и други васкуларни интервенции. Болницата има доволен капацитет за да одговори на барањата на

Повеќе …