Од 30 ноември 2015 година почна со работа Кабинетот за воздухопловна медицина…

BY IN Состаноци NO COMMENTS YET

Кабинет за воздухопловна медицина Во рамките на Амбулантата за медицина на трудот од 30 ноември 2015 година започна со работа Кабинетот за воздухопловна медицина, кој се наоѓа во поликлиничкиот дел на болницата. Во кабинетот ординира д-р Борис Арсов, а работното време е од 8.00 до 16.00 часот. Закажување Прегледите се вршат со претходно закажување кај

Повеќе …