Промоција на Проектот IMIHO

„На 13 ноември 2018 година во просториите на болницата беше промовиран Проектот IMIHO (Interconnection of Military Hospitals), кој е воспоставен во рамките на SEDM (Southeastern Europe Defense Ministerial) процесот. Проектот овозможува размена на медицински информации помеѓу воените болници или медицински установи кои нудат медицинска заштита за воен персонал…                           

Повеќе …

Современ ангиограф

Од септември 2015 година во болницата е ставен во функција современ ангиограф. До сега се реализирани 600 коронарографии, 150 стентирања на коронарни артерии, 270 васкуларни радиолошки процедури од кои стентирања на периферни крвни садови и каротиди, емболизации на тумори на хепар и други васкуларни интервенции. Болницата има доволен капацитет за да одговори на барањата на

Повеќе …